Завршен настан на проектот „Различни потреби – Идентични права”

На 28.05.2024 во просториите на Млади Хаб Битола се одржа Завршен настан за дисеминација на проектните резултати во рамки на проектот „Различни потреби – Идентични права“.
Настанот го започна Елена Ѓероска, проектен координатор, додека Емилиа Ѓероска, проектен менаџер, истакна дека 18 млади од 9 рурални пелагониски општини со овој проект се обучени за вистинско младинско вклучување во процесот на креирање и носење политики. Односно 18 млади се подготвени да се вклучат во процесите на административно-правна соработка со општинските совети и градоначалниците.
На настанот беше промовирана и Анализата за специфичните потреби/проблеми на младите во руралните средини наспроти младите кои живеат во урбани населени места. Од страна на консултантот Рубин Николоски беа презентирани сите наоди, но и препораки за реалните проблеми на младите од руралните средини. Спроведената анализа за потребите и проблемите на младите од руралните средини опфати теренското истражување, анализа на документи и дата бази, интервјуа со млади, локални власти и граѓанси организации.
Беа презентирани и иницијативи од страна на младите од две општини од рурална Пелагонија, кои со обуките одржани во рамките на проектот ги зајакнаа своите капацитети, со цел поголема вклученост во носењето на одлуки во нивните локални заедници.
Оваа активност е дел од проектот „Заедници инклузивни за млади“, кој го спроведуваат Националниот младински совет на Македонија – НМСМ, во партнерство со Фондација за развој на локалната заедница – Штип, SFERA International Битола и Платформа за младинско јакнење ЈЕП – Гостивар, со финансиска поддршка од Европската Унија. Главната цел на проектот е подобрување на локалното владеење преку зголемена инклузивност и општествено влијание на младите во локалниот демократски живот.Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.

Мај, 2024

Со куглање до соработка – започна проектот „Младински политики по мерка на младите“

Младите од Пелагонија ги „предизвикаа“ политичарите на натпревар во куглање! Со резултатска неизвесност до последните кугли, во една динамична и мотивирачка игра, младите се дружеа со градоначалниците и советниците од деветте пелагониски општини и разговараа како заедно да креираат и носат политики по мерка на младите.
Про Локал заедно со уште осум локални организации во наредните три години ќе работат на практично вклучување на младите во работењето на општините. Ќе се истражуваат можностите за соработка кои се атрактивни за младите и одговараат на нивните потреби во местата каде што живеат но, и дали истите можат да се предвидат во Законот за млади. Ќе се тестира механизмот на здружување на локалните ресурси за заедничко решавање на младинските предизвици во Пелагонискиот регион.
Градоначалникот на Општина Битола, Тони Коњановски ги поздрави младите во име на политичарите и истакна дека возрасните учат од младите. Тој се надева дека по завршувањето на овој проект ќе можат сите заедно да се пофалат со новите младински политики скроени по мерка на младите кои ќе се имплементираат за да направат вистинска промена во локалните заедници.
Проектот е поддржан од од владата на Швајцарија преку Цивика мобилитас.

Мај, 2024

Сертификати за учество на младите во креирањето на локални политики

50 млади луѓе од рурална Пелагонија се здобија со Интернационални Сертификати за неформално образование за граѓанско учество. Младите од проектот „Зајакнување на луѓето од Пелагонија 2“ имаа исклучителна можност да учествуваат на Тренингот за граѓанско учество, 25-28.04.2024 во Охрид, кој го одржа експертот Willeke van Leeuwen, од високо ценетата Академија за локално владеење од Хаг, Кралство Холандија. На тренингот учествуваа и претставници од Про Локал, Битола и претставници од уште осум локални граѓански организации од рурална Пелагонија.
Интерактивните сесии, дискусиите и многуте вежби пренесоа практични знаења до младите како до поголема вклученост и креирање на локални политики во својата локална заедница. Фокусот беше ставен и на методите за градење на капацитетите на младинските организации во соработка со локалната самоуправа и како заедно да обезбедиме висок степен на младинско учество и мотивирачки простор за развој на младински политики на локално ниво.
Четиридневниот Тренинг заврши со свечено доделување на Сертификати за успешно завршен Тренинг, на повеќе од 60 учесници и присутни на истиот.

Април, 2024

Закон за младинско учество и младински политики

Како дел од активностите на проектот „Различни потреби – Идентични права“ на 13 Април 2024 год во Млади Хуб во Битола, се одржа Тренинг за законот за млади – ЗМУМП, насочен кон 18 млади поединци од руралните области на Пелагонија. Целта на обуката беше:
– 18 млади лица од рурална Пелагонија да се запознаат со Законот за младинско учество и младински политики локално ниво
– да се информираат за младинското вклучување и промовирање на младински активизам преку локалните ГО
Во теоретскиот дел учесниците се запознаа со Законот за млади, како е изработен, донесен, што е важно околу него.
Во практичниот дел на младите им се даде шанса да изработат “Закон за млади“ онаков каков што сметаат дека треба да биде, со практична вежба каде тие ќе застанат како спроведувачи на Законот.
Оваа активност е дел од проектот „Заедници инклузивни за млади“, кој го спроведуваат Националниот младински совет на Македонија – НМСМ, во партнерство со Фондација за развој на локалната заедница – Штип, SFERA International Битола и Платформа за младинско јакнење ЈЕП – Гостивар, со финансиска поддршка од Европската Унија. Главната цел на проектот е подобрување на локалното владеење преку зголемена инклузивност и општествено влијание на младите во локалниот демократски живот.Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.

Април, 2024

Тренинг за Младински активизам и outreach

Од 11ти до 13ти Април во Битола се одржа Тренинг за Младински активизам и Outreach, во рамки на проектот „Зајакнување на луѓето до Пелагонија 2“.
Овој тренинг имаше за цел да обезбеди знаење и вештини за младински активизам и outreach на учесниците од 9 различни организации. Преку различни неформални методи, учесниците стекнаа нови знаења и алатки за како да воспостават програми за младински активизам користејќи неформални методи на образование и како да ги зголемат нивните волонтерски јадра. Во рамките на тренингот, беа презентирани практични примери за воспоставување механизми кои го олеснуваат процесот на правење на промени и кои овозможуваат соработка помеѓу младите активисти и граѓанските организации.
Дополнително, учесниците го подобрија својот пристап во работата со младите лица како да ги привлечат младите активисти во нивните организации. Овој тренинг овозможи засилување на капацитетот на вклучените граѓански организации за работа со млади како дел од нивната секојдневна работа. Овие нови знаења и вештини им овозможија на учесниците да бидат поефективни во својата младинска работа и да ја зголемат својата присутност и влијание во заедницата.

Април, 2024

Прва младинска платформа во Пелагонија

Првата младинска платформа е имплементирана во Пелагонискиот регион: Нова ера за зајакнување на младите
Во значајна иницијатива насочена кон справување со предизвиците со кои се соочуваат младите во регионот, сто динамични млади поединци од Пелагонискиот регион успешно ја лансираа првата Младинска платформа. Овој пионерски проект означува голем скок кон унапредување на соработката помеѓу граѓанскиот и јавниот сектор, со крајна цел за подигање на гласот на младите во заедницата.
Девет клучни локални организации, предводени од Про Локал, и деветте општини од Пелагонискиот регион, потпишаа меморандум кој означува колективна заложба за искористување на човечките и финансиските ресурси за позитивно трансформирање на условите за живот на младите во регионот.
Емилиа Ѓероска, претседателка на Pro Local, ја најави иницијативата, наведувајќи: „Денес ни се придружуваат 100 нови млади лидери кои се збогатија со витални знаења и вештини во текот на изминатите три години, сите во стремеж за подобрување на нивната заедница. Воспоставувањето на оваа платформа означува храбар чекор напред, олицетворувајќи ја нашата заедничка определба да поттикнеме позитивна промена за младите во нашиот регион.“
Тони Коњановски, градоначалникот на Битола, претставувајќи ги градоначалниците од Пелагонискиот регион, увери дека општинските врати се секогаш отворени за свежи идеи и предлози насочени кон општествено подобрување. Тој изјави: „Младинската платформа ќе функционира на принцип на еднаквост, обезбедувајќи еднакви права. Тоа значи дека ќе носи одлуки со еднакво право на глас меѓу политичарите и граѓанските активисти“.
Заменик амбасадорот на Кралството Холандија, Н.Е. Роберт Декер, упати честитки до младите за нивната проактивен став кон општествените предизвици, инспирирајќи ги нивните врсници од целиот земја. Тој ја пофали Платформата како критичен механизам за континуиран успех на соработката меѓу локалните власти и граѓанскиот сектор. Оваа иницијатива произлегува од проектот „Зајакнување на луѓето од Пелагонија“, поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија.

Март, 2024

Тренинг за застапување

Како дел од активностите на проектот „Различни потреби – Идентични права“ на 23 Март 2024 год во Млади Хуб во Битола, се одржа Обуката за застапување, насочена кон 18 млади поединци од руралните области на Пелагонија. Целта на обуката беше да се зајакне нивното разбирање за правата на младинско учество, процедурите кои им стојат на располагање на младите за унапредување на условите за раст и развој, како и да се стекнат со нови знаења за тоа кои се правните рамки кои ги поддржуваат овие процеси, вклучувајќи го законот за младинско учество и младински политики и Законот за локална самоуправа. Сесиите од тренингот беа дизајнирани за да им овозможат на учесниците да се здобијат со техники за застапување и алатки за ефективно претставување во локалните средини преку користење на механизмите за учество како што се локалните младински совети.
Оваа активност е дел од проектот „Заедници инклузивни за млади“, кој го спроведуваат Националниот младински совет на Македонија – НМСМ, во партнерство со Фондација за развој на локалната заедница – Штип, SFERA International Битола и Платформа за младинско јакнење ЈЕП – Гостивар, со финансиска поддршка од Европската Унија. Главната цел на проектот е подобрување на локалното владеење преку зголемена инклузивност и општествено влијание на младите во локалниот демократски живот.Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.

Март, 2024

Слободата на изразување е основно човеково право

Од 2ри до 3ти март во Битола се одржа и 10-та по ред обука во рамки на проектот „Зајакнување на луѓето од Пелагонија 2“.
На тема „Човекови права, културна разноликост и социјална кохезија“ разговаравме со експерт и активист во граѓанскиот сектор – Фатма Бајрам Аземовска. Преку интересни квиз прашања ги дискутиравме човековите права во Македонија, културни елементи на сите народи во нашата земја, како и за тоа кои се факторите за одржливост на социјалната кохезија во една држава.
Денот го завршивме со Владимир Павловски, учесник од претходната генерација на проектот „Зајакнување на луѓето од Пелагонија“, кој што ни го сподели своето искуство во проектот и низ презенатција ни раскажа што значи граѓански активизам и колку е важно вклучувањето на младите во општествените процеси кои ќе придонесат тие да се чувствуваат дека се дел од промените во едно општество.
Вториот ден од оваа обука започна со посета на Археолошки локалитет Хераклеа Линкестис, додека од туристичкиот водич Рубин Николоски дознавме интересни информации за еден од позначајните антички градови во Македонија.
Со Димитар Митров – експерт во областа на сексуалното образование, разговаравме на тема „Слобода на сексуално изразување“, односно за демистифицирање на табуата и стереотипите околу сексуалното изразување. Беше развиена дискусија околу слободата на сексуалното изразување денес и низ историјата, претставено преку прикажување на фотографии и куси видеа кои говорат за трендовите и конкретните табуа и стереотипи кон тоа што е општесвено прифатливо изразување на сексуалноста денес и некогаш.

Март, 2024

Тренинг за стратешко планирање

Во рамки на проектот „Зајакнување на луѓето од Пелагонија 2“, се одржа Тренинг за стратешко планирање, од 21ви до 23ти февруари во Битола. На тренингот беа присутни по два членови од сите 9 организации, вклучени во проектот.
Претставниците на организациите имаа можност да осознаат во која насока на дејствување им се движат организациите и да направат анализа на моменталната ситуација во организациите.
Покрај тоа што беа анализирани моменталните ситуации во организациите, детално беа разработени и SWOT анализата и PESTLE анализата, за подоцна да следува дефинирање на стратешки цели, приоритети и индикатори. На крај беше направена и подготовка на Акциски план со индикативен финансиски план.
Тродневниот тренинг за стратешко планирање вклучуваше теоретски дел, но и практична работа во групи.

Февруари, 2024

Aнализа на специфични младински потреби и проблеми во рурална Пелагонија

Како дел од активностите на проектот „Различни потреби – Идентични права“ започна процес на подготовка на Aнализа на специфични младински потреби и проблеми во рурална Пелагонија.
Процесот на изработка на Анализата е во периодот јануари-февруари 2024 година.
Изработката на Анализата вклучува сет од мултидисциплинарни примарни и секундарни истражувачки алатки како и алатки за обезбедување на повратна информација од три целни групи кои ќе бидат вклучени во обезбедувањето на инпут за нејзината соджина и тоа:
• млади од руралните средини во Пелагонија;
• носители на одлуки во регионот;
• граѓанскиот сектор во Пелагонија чиј примарен фокус на делување е во секторот млади и младински политики.
При изготвувањето на Aнализата посебен фокус ќе се стави на ефикасно собирање на квалитетни статистички податоци за трендовите во секторот млади како и демографските, социо-културните и економските параметри кои ги дефинираат потребите и проблемите на младите во руралните средини во регионот.
Оваа активност е дел од проектот „Заедници инклузивни за млади“, кој го спроведуваат Националниот младински совет на Македонија – НМСМ, во партнерство со Фондација за развој на локалната заедница – Штип, SFERA International Битола и Платформа за младинско јакнење ЈЕП – Гостивар, со финансиска поддршка од Европската Унија. Главната цел на проектот е подобрување на локалното владеење преку зголемена инклузивност и општествено влијание на младите во локалниот демократски живот.
Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.

14 Февруари, 2024

Младите таленти низ проектот „Зајакнување на луѓето од Пелагонија 2“

Во Охрид (02-03.02.2024) се одржа и 9-тата обука во рамки на проектот„Зајакнување на луѓето од Пелагонија 2“.
Со мотивирачки старт младите ги презентираа предлог идеите/проектите,пред претставници од општините. Тие имаа можност да ги споделат своите идеи, но и да слушнат кои сѐ процедури и постапки ќе бидат потребни во целиот процес на имплементација на проектите. На крајот на овааработна сесија беа одбрани 9-те најдобри идеи.
Продолживме со работилницата за личен развој заедно со експертот Тони Попов, уметник, на тема „Како да ги искористиш своите таленети“. Разговаравме за тоа што значи талент и како да знаеме дека го поседуваме, кои нешта се потребни за развивање на талентот и како да се справиме со предизвиците и стравот од неуспех. Работилницата ја завршивме со уметничи чин, па секој од учесниците ја долови својата креативност со помош на бои и хартија.
Првиот ден од оваа обука го завршивме со Дејан Ристевски, IT експерт, кој што со одреден број на учесници дискутираше околу формирањето на електронска алатка со која наједноставно и најбрзо сите млади од Пелагонија би стапиле во комуникација со контакт лицата од општините.
Вториот ден го започнавме со Герман Филков, аналитичар и истражувач во областа на доброто управување, на тема „Транспарентност и отчетност на локалната самоуправа“. Работилницата започна со објаснување на значењето на поимите транспарентност и отчетност, а потоа младите дискутираа околу тоа колку општините и институциите во Пелагонија се транспарентни и Отчетни.
Михаела Стојановска, учесник од претходната генерација на проектот „Зајакнување на луѓето од Пелагонија“, го сподели своето искуство во проектот, но и нејзиниот талент за фотографирање. Таа истакна дека нејзиниот талент како фотограф испливал на површина, сликајќи низ активностите на проектот. Таа ги поттикна младите да ги изразуваат своите таленти и способности без разлика на околностите.
Сосема за крај, Теона Колодезни, која што е учесник во проектот, ги презентираше сите предлог дизајни потребни за визибилност на проектот, додека учесниците одбраа еден кој што ќе биде заштитен знак на сите учесници на проектот „Зајакнување на луѓето од Пелагонија 2“.

Февруари, 2024