Јавни огласи и повици

Втор ЈАВЕН ПОВИК за стекнување практични вештини за млади

Сите заинтересирани млади лица на возраст од 18 – 29 години од општините во Пелагонискиот плански регион (Демир Хисар, Могила, Крушево, Новаци, Долнени, Кривогаштани и Ресен) кои учествувале во проектот „Зајакнување на луѓето од Пелагонија“ 2021-2022 и кои се заинтересирани да се стекнат со практични знаења и вештини за период од најмногу 6 месеци се повикуваат да поднесат Барање (Апликација) до ЗГ Про Локал Битола.
Краен рок за пријавување: 31.12.2023

Во прилог:
– Критериуми за приматели на практични вештини

Објавено на 27.11.2023

ОПИС НА РАБОТНИ ЗАДАЧИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА РАЗВИВАЊЕ НА БИЗНИС ПЛАН

Во прилог:
– ToR експерт за изработка на бизнис планови

Објавено на 29.05.2023

ОПИС НА РАБОТНИ ЗАДАЧИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ОБУКА НА ТЕМА РАЗВИВАЊЕ НА БИЗНИС ПЛАН” 

ПРОЕКТ “FAST FORWARD – РАЗВОЈ НА ВЕШТИНИ НА МЛАДИТЕ ОД ПЕЛАГОНИЈА ЗА ПОДОБРА ИДНИНА”

Во прилог:
– трет модул ToR експерт

Објавено на 26.05.2023

Јавна набавка на продукциска компанија за снимање на 4 јавни дебати/јавни настани од поголем обем, продукција, пост-продукција и емитување во живо на социјалните медиуми со број 05-04/1 за проектот „Зајакнување на луѓето од Пелагонија 2“

* Краен рок за доставување на прашања е 29.05.2023 до 16 часот, на следните електронските адреси: coordinator@prolocal.mkcso.prolocal@gmail.commatra@prolocal.mk
* Краен рок за доставување на понудата е 05.06.2023 до 16 часот
* Краен рок за жалби ќе биде во рок од 3 дена по донесувањето на одлуката.

Понудите да се испратат на електронските адреси: coordinator@prolocal.mk; cso.prolocal@gmail.commatra@prolocal.mk.

Во прилог:
– Покана за јавна набавка
– ТоR за продукциска компанија

Објавено на 22.05.2023

Јавна набавка на консултантски услуги за изготвување на „Стратегија за млади“ со број 05-03/1 за проектот „Зајакнување на луѓето од Пелагонија 2“

* Краен рок за доставување на прашања е 22.05.2023 до 16 часот, на следните електронските адреси: coordinator@prolocal.mkcso.prolocal@gmail.commatra@prolocal.mk
* Краен рок за доставување на понудата е 31.05.2023 до 16 часот
* Краен рок за жалби ќе биде во рок од 3 дена по донесувањето на одлуката.

Понудите да се испратат на електронските адреси: coordinator@prolocal.mk cso.prolocal@gmail.commatra@prolocal.mk .

Во прилог:
– Покана за јавна набавка
– ТоR за консултантски услуги за изготвување на Стратегија за млади

Објавено на 16.05.2023

ЈАВЕН  ПОВИК за  стекнување практични вештини за млади

Сите заинтересирани млади лица на возраст од 18 – 29 години од општините во Пелагонискиот плански регион (Демир Хисар, Могила, Крушево, Новаци, Долнени, Кривогаштани и Ресен) кои учествувале во проектот „Зајакнување на луѓето од Пелагонија“ 2021-2022 и  кои се заинтересирани да се стекнат со практични знаења и вештини за период од најмногу 6 месеци се повикуваат да поднесат Барање (Апликација) до ЗГ Про Локал Битола.
Краен рок за пријавување: 31.05.2023

Во прилог:
– Критериуми за приматели на практични вештини

Објавено на 12.05.2023

ЈАВЕН ПОВИК до сите заинтересирани работодавачи за вклучување  во активноста „Стекнување практични вештини за млади лица

Се повикуваат работодавачите кои се заинтересирани за вклучување во проектната активност за стекнување практични вештини за млади лица, да се пријават на јавниот повик и да изразат интерес за учество.
Краен рок за пријавување: 31.05.2023

Во прилог:
– Јавен повик за работодавачи и организации
– Пријава за изразување интерес за потреба од млади лица за стекнување практични вештини

Објавено на 12.05.2023

ОПИС НА РАБОТНИ ЗАДАЧИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ОБУКА НА ТЕМА “ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ И ДЕЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ – ПАЗАРНА ВАЛИДАЦИЈА НА БИЗНИС ИДЕИ”
ПРОЕКТ “FAST FORWARD – РАЗВОЈ НА ВЕШТИНИ НА МЛАДИТЕ ОД ПЕЛАГОНИЈА ЗА ПОДОБРА ИДНИНА”

Објавено на 10.04.2023

Јавна набавка за „Aнгажирање на маркетинг компанија за онлајн кампања“ со број 05-02/1 за проектот FAST FORWARD

* Краен рок за доставување на прашања е 06.04.2023 до 16 часот, на следните електронските адреси: cso.prolocal@gmail.com;
* Краен рок за доставување на понудата е 10.04.2023 до 16 часот
* Краен рок за жалби ќе биде во рок од 3 дена по донесувањето на одлуката.

Во прилог:
– Покана за јавна набавка
– ToR за Маркетинг компанија за онлајн кампања
– Формулар за Предлог Методологија

Објавено на 03.04.2023

“FAST FORWARD – РАЗВОЈ НА ВЕШТИНИ НА МЛАДИТЕ ОД ПЕЛАГОНИЈА ЗА ПОДОБРА ИДНИНА”
Опис на работни задачи за ангажирање на експерт за обука на тема “Генерирање на бизнис идеи”

Објавено на 21.02.2023

Јавна набавка за „Aнгажирање на маркетинг компанија за онлајн кампања“ со број 05-01/1

* Краен рок за доставување на прашања е 27.01.2023 до 16 часот, на следните електронските адреси: coordinator@prolocal.mkcso.prolocal@gmail.commatra@prolocal.mk

* Краен рок за доставување на понудата е 01.02.2023 до 16 часот

* Краен рок за жалби ќе биде во рок од 3 дена по донесувањето на одлуката.

Во прилог:
– Покана за јавна набавка
– ToR за Маркетинг компанија за онлајн кампања
– Формулар за предлог медиа план

Објавено на 25.01.2023

Повик за вклучување на 15 млади лица од општините Новаци, Могила, Демир Хисар, Долнени, Кривогаштани, Ресен и Крушево во активностите на проектот “Fast Forward – „Развој на вештини на младите од Пелагонија за подобра иднина”

Краен рок за доставување на пријавите најдоцна до 20.01.2023

Објавено на 05.01.2023

Јавна набавка „Ангажирање на надворешен консултант/експерт за изготвување на Анализа на граѓанското учество во рурална Пелагонија“ со број 05-03/1

Краен рок за доставување на понудата е 29.06.2022 до 16 часот Во прилог:
– Покана за јавна набавка
– ToR за Анализа за граѓанско учество во рурална Пелагонија

Објавено на 24.06.2022

Јавна набавка „Aнгажирање на надворешен консултант/експерт за изготвување на интерактивна, дигитална алатка за учење на принципите на добро владеење (Digital toolkit) “ со број 05-02/1

Краен рок за доставување на понудата е 29.06.2022 до 16 часот Во прилог:
– Покана за јавна набавка
– ТoR за изработка на Дигитална алатка за Добро Владеење

Објавено на 24.06.2022

Јавна набавка за „Набавка и поставување на опрема, урбана опрема, изградба на младински и спортско-рекреативни и детски игралишта“ со број 05-01/1.

Краен рок за доставување на понуда е 08.06.2022 до 16 часот.

Во прилог тендерската документација:

Објавено на 26.05.2022